Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Послуга: Реєстрація ТОВ в м. Києві

Вартість :  від 4 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 3

Послуга: Реєстрація ТОВ в області/іншому місті

Вартість :  від 5 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 5

Діяльність ТОВ в Україні регулюється Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Найбільш поширена організаційно-правова форма юридичної особи, яку вибирають для ведення бізнесу – це товариство з обмеженою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певні частки. Розмір часток визначається рішенням зборів учасників та відображається в статуті підприємства.

Статутний капітал ТОВ формується за рахунок вкладів учасників (грошових або майнових) та складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Обмежена відповідальність учасників Товариства полягає в тому, що його учасники ризикують виключно своїми вкладами в статутний капітал даного підприємства. Учасники зобов'язані повністю внести свої вклади протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Процедура реєстрації 
Товариства включає в себе наступні етапи:

1) Консультація з усіх питань щодо реєстрації ТОВ (від А до Я);  Для збереження Вашого часу бажано заповнити анкету опитування щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю

2) Підготовка комплекту документів для держаної реєстрації ТОВ;  Для формування пакету документів необхідний наступний

3) Підписання статутних документів у нотаріуса, оформлення нотаріальної довіреності;

4) Подання документів та реєстрація ТОВ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (отримання виписки з ЄДР);

5) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

6) Постановка на облік у податкових органах;

7) Виготовлення печатки (у разі необхідності).

Під час та/або після проходження процедури державної реєстрації Підприємства, РеАл Консалтинг

 пропонує Вам скористуватися додатковими і супутніми послугами, а саме:
- допомога у відкритті розрахункового рахунку в банку;
- надання юридичної адреси в різних районах м. Києва або України (зміна юридичної адреси);

- отримання необхідних ліцензій та дозволів;

- реєстрація торгового знаку;

- забезпечення ведення бухгалтерії та кадрів, юридична підтримка;

- зміна директора (керівника);

- розробка шаблонів договірної документації, тощо…

Реєстрація приватного підприємства (ПП)

Послуга: Реєстрація ПП в м. Києві

Вартість :  від 4 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 3

Послуга: Реєстрація ПП в області/іншому місті

Вартість :  від 5 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 5

Діяльність ПП в Україні регулюється Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України

Приватне підприємство (ПП) - це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Статутний капітал ПП формується за рахунок вкладів учасників (грошових або майнових) та складається з номінальної вартості часток його власників, виражених у національній валюті України. Статутний капітал ПП також може і не ділитися на частки.

Обмежена відповідальність власників Підприємства полягає в тому, що його власники ризикують виключно своїми вкладами в статутний капітал даного підприємства. Власнику/ам Піприємства бажано передбачити конкретний строк формування статутного капіталу Підприєтва безпосередньо у статуті. Власникам ПП також доведеться максимально деталізувати положення статутних документів Підприємтсва, через недостатнє правове регулювання діяльности ПП.  

Процедура реєстрації ПП 
включає в себе наступні етапи:

1) Консультація з усіх питань щодо реєстрації ПП (від А до Я) Для збереження Вашого часу бажано заповнити анкету опитування щодо реєстрації Приватного підприємства

2) Підготовка комплекту документів для держаної реєстрації ПП;  Для формування пакету документів необхідний наступний

3) Підписання статутних документів у нотаріуса, оформлення нотаріальної довіреності;

4) Подання документів та реєстрація ПП в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (отримання виписки з ЄДР) ;

5) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

6) Постановка на облік у податкових органах;

7) Виготовлення печатки (у разі необхідності).

Під час та/або після проходження процедури державної реєстрації Підприємства, РеАл Консалтинг

пропонує Вам скористуватися додатковими і супутніми послугами, а саме:

- допомога у відкритті розрахункового рахунку в банку;

- надання юридичної адреси в різних районах м. Києва або України (зміна юридичної адреси);

- отримання необхідних ліцензій та дозволів;

- реєстрація торгового знаку;

- забезпечення ведення бухгалтерії та кадрів, юридична підтримка;

- зміна директора (керівника);

- розробка шаблонів договірної документації, тощо…

 Реэстрація громадського об'єднання  (ГО)

Послуга: Реєстрація ГО в м. Києві

Вартість :  від 7 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 5

Послуга: Реєстрація ГО в області/іншому місті

Вартість :  від 8 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 7

Діяльність громадських об’єднань в Україні регулюється Законом України «Про громадські об'єднання»

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та / або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, для задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є отримання прибутку.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути менше, ніж дві особи.

За статусом є такі види громадських об'єднань:

Місцеві - діє в межах певної адміністративно-територіальної одиниці - області, міста, району в місті.

Всеукраїнські - має право діяти по всій Україні і має осередки в більшості областей.

Міжнародні - має право діяти на міжнародному рівні.

Процедура реєстрації громадського об'єднання включає в себе наступне:

1) Консультація з питань реєстрації громадського об'єднання (складання анкети);

2) Розробка унікального статуту ГО;

3) Підготовка протоколу установчих зборів;

4) Реєстрація в Міністерстві юстиції України;

5) Виготовлення печатки (у разі необхідності);

6) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

7) Отримання статусу неприбуткової організації.

Реєстрація благодійної організації (БО)

Послуга: Реєстрація БО в м. Києві

Вартість :  від 5 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 5

Послуга: Реєстрація БО в області/іншому місті

Вартість :  від 6 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 7

Діяльність Благодійних організацій в Україні регулюється Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Благодійна організація - це самостійна юридична особа, мета якого не є отримання прибутку, а яке використовує пожертви на благодійні цілі.

Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених законодавством.

Благодійне товариство - благодійна організація, яка створена не менш як двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійна установа - благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною організацією. Благодійна установа діє на підставі установчого акту.

Благодійний фонд - благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та / або іншими благодійниками.

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких видів діяльності:

безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

публічний збір благодійних пожертв;

управління благодійними ендавментами;

виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

меценатська діяльність…

Процедура реєстрації благодійної організації включає в себе наступне:

1) Консультація з питань реєстрації благодійної організації(складання анкети);

2) Розробка унікального статуту або установчого акту;

3) Підготовка рішення про утворення благодійної організації;

4) Реєстрація в державних органах;

5) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

6) Виготовлення печатки;

7) Отримання статусу неприбуткової організації.

Реэстрація об'єднання власників багатоквартирного будинку у києві (ОСББ)

Послуга: Реєстрація ОСББ в м. Києві

Вартість :  від 10 000,00 грн.

Термін, робочі дні : 5

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - юридична особа, створена з метою захисту прав власників квартир та нежитлових приміщень, виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

У вартість послуг по реєстрації ОСББ входить:

 • Юридична консультація з питань реєстрації ОСББ;
 • Підготовка протоколу установчих зборів;
 • Підготовка статуту ОСББ;
 • Отримання Виписки з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ОСББ;
 • Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);
 • Виготовлення печатки (у разі необхідності);
 • Отримання статусу неприбуткової організації.

ТОВ «РеАл Консалтинг»

Ми команда професійних бізнес - юристів і бухгалтерів з досвідом супроводу юридичних компаній та суб'єктів підприємницької діяльності

Контакти

044 229 97 46

realpravo@ukr.net

г. Киев, ул. Васильковская, 34, офис 233


Мы в соцмережах

Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Перелік послуг

Вартість послуг

Термін, робочі дні

Реєстрація ТОВ в м. Києві

від 4 000,00 грн.

3

Реєстрація ТОВ в області/іншому місті

від 5 000,00 грн.

5

Діяльність ТОВ в Україні регулюється Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Найбільш поширена організаційно-правова форма юридичної особи, яку вибирають для ведення бізнесу – це товариство з обмеженою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певні частки. Розмір часток визначається рішенням зборів учасників та відображається в статуті підприємства.

Статутний капітал ТОВ формується за рахунок вкладів учасників (грошових або майнових) та складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Обмежена відповідальність учасників Товариства полягає в тому, що його учасники ризикують виключно своїми вкладами в статутний капітал даного підприємства. Учасники зобов'язані повністю внести свої вклади протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Процедура реєстрації 
Товариства включає в себе наступні етапи:

1) Консультація з усіх питань щодо реєстрації ТОВ (від А до Я);         Для збереження Вашого часу бажано заповнити анкету опитування щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю

2) Підготовка комплекту документів для держаної реєстрації ТОВ;  Для формування пакету документів необхідний наступний

3) Підписання статутних документів у нотаріуса, оформлення нотаріальної довіреності;

4) Подання документів та реєстрація ТОВ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (отримання виписки з ЄДР);

5) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

6) Постановка на облік у податкових органах;

7) Виготовлення печатки (у разі необхідності).

Під час та/або після проходження процедури державної реєстрації Товариства, РеАл Консалтинг пропонує Вам скористуватися додатковими і супутніми послугами, а саме:
- допомога у відкритті розрахункового рахунку в банку;
- надання юридичної адреси в різних районах м. Києва або України (зміна юридичної адреси);

- отримання необхідних ліцензій та дозволів;

- реєстрація торгового знаку;

- забезпечення ведення бухгалтерії та кадрів, юридична підтримка;

- зміна директора (керівника);

- розробка шаблонів договірної документації, тощо…

Реєстрація приватного підприємства (ПП)

Перелік послуг

Вартість послуг

фТермін, робочі дні

Реєстрація ППв м. Києві

від 4 000,00 грн.

3

Реєстрація ПП в області/іншому місті

від 5 000,00 грн.

5

Діяльність ПП в Україні регулюється Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України

Приватне підприємство (ПП) - це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Статутний капітал ПП формується за рахунок вкладів учасників (грошових або майнових) та складається з номінальної вартості часток його власників, виражених у національній валюті України. Статутний капітал ПП також може і не ділитися на частки.

Обмежена відповідальність власників Підприємства полягає в тому, що його власники ризикують виключно своїми вкладами в статутний капітал даного підприємства. Власнику/ам Піприємства бажано передбачити конкретний строк формування статутного капіталу Підприєтва безпосередньо у статуті. Власникам ПП також доведеться максимально деталізувати положення статутних документів Підприємтсва, через недостатнє правове регулювання діяльности ПП.  


Процедура реєстрації ПП 
включає в себе наступні етапи:

1) Консультація з усіх питань щодо реєстрації ПП (від А до Я)               Для збереження Вашого часу бажано заповнити анкету опитування щодо реєстрації Приватного підприємства

2) Підготовка комплекту документів для держаної реєстрації ПП;        Для формування пакету документів необхідний наступний

3) Підписання статутних документів у нотаріуса, оформлення нотаріальної довіреності;

4) Подання документів та реєстрація ПП в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (отримання виписки з ЄДР) ;

5) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

6) Постановка на облік у податкових органах;

7) Виготовлення печатки (у разі необхідності).

Під час та/або після проходження процедури державної реєстрації Підприємства, РеАл Консалтинг пропонує Вам скористуватися додатковими і супутніми послугами, а саме:

- допомога у відкритті розрахункового рахунку в банку;

- надання юридичної адреси в різних районах м. Києва або України (зміна юридичної адреси);

- отримання необхідних ліцензій та дозволів;

- реєстрація торгового знаку;

- забезпечення ведення бухгалтерії та кадрів, юридична підтримка;

- зміна директора (керівника);

- розробка шаблонів договірної документації, тощо…

 Реэстрація громадського об'єднання  (ГО)

Перелік послуг

Вартість послуг

Термін, робочі дні

Реєстрація ГО в м. Києві

від 7 000,00 грн.

5

Реєстрація ГО в області/іншому місті

від 8 000,00 грн.

7

Діяльність громадських об’єднань в Україні регулюється Законом України «Про громадські об'єднання»

Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та / або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, для задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є отримання прибутку.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути менше, ніж дві особи.

За статусом є такі види громадських об'єднань:

Місцеві - діє в межах певної адміністративно-територіальної одиниці - області, міста, району в місті.

Всеукраїнські - має право діяти по всій Україні і має осередки в більшості областей.

Міжнародні - має право діяти на міжнародному рівні.

Процедура реєстрації громадського об'єднання включає в себе наступне:

1) Консультація з питань реєстрації громадського об'єднання (складання анкети);

2) Розробка унікального статуту ГО;

3) Підготовка протоколу установчих зборів;

4) Реєстрація в Міністерстві юстиції України;

5) Виготовлення печатки (у разі необхідності);

6) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

7) Отримання статусу неприбуткової організації.

Реєстрація благодійної організації (БО)

Перелік послуг

Вартість послуг

Термін, робочі дні

Реєстрація БО в м. Києві

від 5 000,00 грн.

5

Реєстрація БО в області/іншому місті

від 6 000,00 грн.

 7

Діяльність Благодійних організацій в Україні регулюється Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»


Благодійна організація - це самостійна юридична особа, мета якого не є отримання прибутку, а яке використовує пожертви на благодійні цілі.

Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених законодавством.

Благодійне товариство - благодійна організація, яка створена не менш як двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійна установа - благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та / або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною організацією. Благодійна установа діє на підставі установчого акту.

Благодійний фонд - благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створений одним або кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та / або іншими благодійниками.

 

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких видів діяльності:

безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

публічний збір благодійних пожертв;

управління благодійними ендавментами;

виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

меценатська діяльність…

Процедура реєстрації благодійної організації включає в себе наступне:

1) Консультація з питань реєстрації благодійної організації(складання анкети);

2) Розробка унікального статуту або установчого акту;

3) Підготовка рішення про утворення благодійної організації;

4) Реєстрація в державних органах;

5) Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);

6) Виготовлення печатки;

7) Отримання статусу неприбуткової організації.

Реэстрація об'єднання власників багатоквартирного будинку у києві (ОСББ)

Перелік послуг

Вартість послуг

Термін, робочі дні

Реєстрація ОСББ в м. Києві

від 10 000,00 грн.

5

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) - юридична особа, створена з метою захисту прав власників квартир та нежитлових приміщень, виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

У вартість послуг по реєстрації ОСББ входить:

 • Юридична консультація з питань реєстрації ОСББ;
 • Підготовка протоколу установчих зборів;
 • Підготовка статуту ОСББ;
 • Отримання Виписки з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ОСББ;
 • Отримання довідки Статистики про присвоєння кодів КВЕД (у разі необхідності);
 • Виготовлення печатки (у разі необхідності);
 • Отримання статусу неприбуткової організації.

ТОВ «РеАл Консалтинг»

Ми команда професійних бізнес - юристів і бухгалтерів з досвідом супроводу юридичних компаній та суб'єктів підприємницької діяльності

Контакти

+380 (67) 811 88 66

realpravo@ukr.net

вул. Васильківська, 34, оф. 233, Київ, 03022

Ми в соцмережах

© ТОВ «РеАл Консалтинг» 2007