Спрощена система оподаткування для фізичних осіб-підприємців

Застосування РРО

Група

група 1

група 2

група 3

Граничний обсяг доходу за рік (ст. 291 Податкового кодексу України)

300 000,00

1 500 000,00

5 000 000,00

Порядок отримання грошових коштів (Увага! Прийняття готівкових коштів можливе _____...)

Можливе прийняття готівкових коштів не вище 300 000,00 грн. на рік

Можливе отримання готівки лише в разі отримання прибутку не вище 1 000 000,00 грн.

В разі реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, повинні будуть застосовувати РРО в обов’язковому порядку незалежно від обсягу отриманого доходу від такого продажу.

Можливе отримання готівки лише в разі отримання прибутку не вище 1 000 000,00 грн.

В разі реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, повинні будуть застосовувати РРО в обов’язковому порядку незалежно від обсягу отриманого доходу від такого продажу.

Гранична кількість найманих осіб (ст. 291 Податкового кодексу України)

не мають права використовувати працю найманих осіб

до 10 осіб

необмежена

Ставка єдиного податку (ст. 293 Податкового кодексу України)

Фіксована ставка протягом року – до 10% з одного прожиткового мінумуму доходів громадян, відповідно в 2019 році це складає до 192,10 грн.

Фіксована ставка протягом року – до 20% мінімальної ЗП, відповідно в 2019 році це складає 834,60 грн.

Для неплатників ПДВ – 5% від валового доходу.
Для платників ПДВ – 2% від валового доход

Ставка єдиного соціального внеску

Ставка 22% з мінімальної ЗП (4173,00 грн.) - 918,06 грн.

Ставка 22% з мінімальної ЗП (4173,00 грн.) - 918,06 грн.

Ставка 22% з мінімальної ЗП (4173,00 грн.) - 918,06 грн.

Військовий збір

Не є платниками

За найманих працівників - із зарплати утримується 1,5%, перераховується в день виплати зарплати

НДФЛ

Не є платниками

За найманих працівників - із зарплати утримується 1,5%, перераховується в день виплати зарплати

Загалом, витрати на податки

1110,16 грн.

1752,66 грн.

5%  від доходу + 918,06 грн.

Орієнтовна вартість послуг на місяць

650,00 грн.

900,00 грн. – 2000,00 грн.

1000,00 грн. – 5000,00 грн.

Перелік послуг

Складання та подання звітності щоквартально; облік доходів; легалізація доходів; надання інформації щодо сплати податків, сплата податків (в тому числі можлива сплата податків у кредит); контроль та облік нарахування та оплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів; ведення книги обліку доходів з урахуванням видів діяльності, вихідних та святкових днів, виїзду за кордон; консультації стосовно питань підприємницької діяльності, консультації щодо договірної діяльності, оформлення накладних актів, протоколів, договорів, рахунків, інших первинних документів; регулярне отримання довідок про відсутність заборгованості, про доходи; ведення електронного кабінету, ведення клієнт-банку, проведення оплат через клієнт – банк, в тому числі податків; облік та нарахування заробітної плати.

Вартість робіт уточняється в кожному випадку, індивідуальний підхід до клієнта, в залежності від об’єму робіт та поставлених задач.

Ставка єдиного податку у розмірі 15% встановлюється (ст.293.4 Податкового кодексу України)

до суми перевищення обсягу доходу; 

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування; 

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, визначеного ст. 291.6 (платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Ставка єдиного податку у розмірі 15% встановлюється з урахуванням  таких особливостей (ст.293.8 Податкового кодексу України)

Платники єдиного податку які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу,  з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %.

Платники єдиного податку, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %.

Платники єдиного податку які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів.

Обмеження що здійснення підприємницької діяльності

Здійснюють виключно: роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з наданню побутових послуг населенню*

Здійснюють господарську діяльність з: надання послуг, у тому числі побутових*, платникам єдиного податку та/або населенню; виробництво та/або продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства
Не мають права: надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснювати діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

Будь-які, крім тим, що зазначені в п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України

Порядок сплати єдиного податку (ст. 295 Податкового кодексу України)

Авансові внески – не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця

Авансові внески – не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал

Податковий звітний період та строки подання декларації (ст. 294, пп. 49.18.2-49.18.3 ст. 49 Податкового кодексу України)

Календарний рік. Подання декларації – 60 календарних днів, наступних за звітним періодом.

Календарний рік. Подання декларації – 60 календарних днів, наступних за звітним періодом.

Календарний квартал. Подання декларації – 40 календарних днів, наступних за звітним періодом.

Обрання спрощеної системи новоствореним ФОП (ст.298.1.2 Податкового кодексу України)

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Перехід на спрощену систему (ст. 298 Податкового кодексу України)

Шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Перехід на спрощену систему оподаткування можливий один раз протягом календарного року.

Відмова від спрощеної системи оподаткування (ст. 298 Податкового кодексу України)

Шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).
Не можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи – підприємці (ст. 291.5 Податкового кодексу України)


291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:
291.5.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
291.5.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
291.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
291.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
291.5.7. фізичні особи - нерезиденти;
291.5.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 291.6. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Визначення побутових послуг, згідно ст.  291.7 Податкового кодексу України


291.7. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;

 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовлення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. N 231

ПЕРЕЛІК
груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій

Найменування груп товарів
Код згідно з УКТЗЕД
Група 73 "Вироби з чорних металів"
Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів:
7321
духові шафи
7321 11 10 00
плити кухонні (крім настільних)
7321 11 10 00
барбекю (електричні)
7321 11 90 00
варильні поверхні
7321 11 90 00
грилі (електричні та газові)
7321 11 90 00
настільні плити і духовки
7321 11 90 00
Група 84 "Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини"
Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402:
8403
котли опалення та колонки
8403 10 90 20
Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
8413
насоси занурені
8413 70 21 00
насоси занурені
8413 70 29 00
циркуляційні насоси
8413 70 30 00
Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
8414
кулери та системи охолодження (електричні)
8414 59 20 98
витяжки
8414 60 00 00
компресори
8414 80 51 00
компресори
8414 80 59 00
компресори
8414 80 75 00
припливно-вентиляційні установки
8414 80 80 00
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:
8415
кондиціонери
8415 10 10 00
кондиціонери
8415 10 90 00
припливно-вентиляційні установки
8415 83 00 90
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415:
8418
холодильники
8418 10 20 10
холодильники
8418 10 20 98
холодильники
8418 10 80 10
холодильники
8418 10 80 98
холодильники
8418 21 10 00
холодильники
8418 21 51 00
холодильники
8418 21 59 00
холодильники
8418 21 91 00
холодильники
8418 21 99 00
холодильники
8418 29 00 00
морозильні камери
8418 30 20 90
морозильні камери
8418 30 80 90
морозильні камери
8418 40 20 00
морозильні камери
8418 40 80 00
морозильні камери
8418 50 11 00
теплові насоси
8418 61 00 00
льодогенератори
8418 69 00 90
Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
8421
центрифуги
8421 12 00 00
зволожувачі, очищувачі повітря (електричні)
8421 39 20 00
Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв:
8422
посудомийні машини (електричні)
8422 11 00 00
вакуумні пакувальники (електричні)
8422 40 00 90
Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів:
8423
ваги підлогові (електричні)
8423 10 90 00
"розумні ваги" (Fitbit)
8423 10 90 00
Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне:
8430
снігоприбирачі (електричні)
8430 20 00 00
Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків:
8432
аератори (електричні)
8432 29 10 00
аератори (електричні)
8432 29 30 00
аератори (електричні)
8432 29 50 00
аератори (електричні)
8432 29 90 00
Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв:
8435
садові подрібнювачі (електричні)
8435 10 00 00
Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об'єднані або ні; частини та аксесуари до них:
8443
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 31 20 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 31 80 00
плотери
8443 32 10 00
принтери
8443 32 10 00
факс-апарати
8443 32 30 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 32 91 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 32 93 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 32 99 00
Машини трикотажні, в'язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини:
8447
в'язальні машини (електричні)
8447 11 00 00
в'язальні машини (електричні)
8447 12 00 00
в'язальні машини (електричні)
8447 20 80 00
в'язальні машини (електричні)
8447 90 00 00
Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм:
8450
пральні машини (електричні)
8450 11 11 00
пральні машини (електричні)
8450 11 19 00
пральні машини (електричні)
8450 11 90 00
пральні машини (електричні)
8450 12 00 00
пральні машини (електричні)
8450 19 00 00
Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначене для виробництва покриття підлог типу лінолеуму:
8451
сушильні машини (електричні)
8451 21 00 00
сушильні машини (електричні)
8451 29 00 00
ламінатори (електричні)
8451 30 10 00
Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин:
8452
оверлоки
8452 10 11 00
швейні машини
8452 10 11 00
оверлоки
8452 10 19 00
швейні машини
8452 10 19 00
оверлоки
8452 29 00 00
швейні машини
8452 29 00 00
Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:
8467
полірувальні машини (електричні)
8467 11 10 00
шліфувальні машини (електричні)
8467 11 10 00
відбійні молотки
8467 11 90 00
електростеплери, цвяхозабивачі (електричні)
8467 11 90 00
перфоратори
8467 11 90 00
шліфувальні машини
8467 11 90 00
відбійні молотки (електричні)
8467 19 00 00
електростеплери, цвяхозабивачі (електричні)
8467 19 00 00
шліфувальні машини (електричні)
8467 19 00 00
відбійні молотки (електричні)
8467 21 91 00
перфоратори
8467 21 91 00
перфоратори
8467 21 99 00
електропили
8467 22 10 00
електропили
8467 22 30 00
стрічкопильні верстати (електричні)
8467 22 30 00
електролобзики
8467 22 90 00
електроножиці
8467 29 20 00
електропили
8467 29 20 00
електростеплери, цвяхозабивачі (електричні)
8467 29 20 00
шліфувальні машини
8467 29 20 00
болгарки (кутові шліфмашини)
8467 29 51 00
шліфувальні машини
8467 29 53 00
заточувальні верстати
8467 29 59 00
шліфувальні машини
8467 29 59 00
електрорубанки
8467 29 70 00
кущорізи, висоторізи
8467 29 80 00
технічні фени
8467 29 85 00
фрезери та фрезерні верстати
8467 29 85 00
бензопили
8467 81 00 00
бензорізи
8467 89 00 00
віброплити, вібробулави
8467 89 00 00
відбійні молотки
8467 89 00 00
газонокосарки, сінокосарки
8467 89 00 00
мотокоси, тримери
8467 89 00 00
садові пилососи
8467 89 00 00
Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
8471
електронні книги
8471 30 00 00
ноутбуки
8471 30 00 00
планшети
8471 30 00 00
інтерактивні дошки та аксесуари до них
8471 41 00 00
настільні комп'ютери
8471 41 00 00
сервери
8471 41 00 00
настільні комп'ютери
8471 49 00 00
сервери
8471 49 00 00
геймпади, джойстики, керма
8471 60 70 00
сканери
8471 60 70 00
Blu-ray і DVD-плеєри
8471 70 30 00
CD-плеєри
8471 70 30 00
дисководи DVD, Blu-ray
8471 70 30 00
зовнішні дисководи DVD, Blu-ray
8471 70 30 00
жорсткі диски
8471 70 50 00
зовнішні жорсткі диски/кишені для дисків
8471 70 50 00
3D-сканер
8471 80 00 00
док-станції
8471 90 00 00
док-станції для iPhone
8471 90 00 00
Інше обладнання конторське (наприклад, гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олівців, машини для перфорації або машини для скріплення скобами):
8472
лічильники банкнот
8472 90 10 00
брошурувальники (біндери)
8472 90 70 00
знищувачі документів
8472 90 70 00
Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або переважно для машин товарних позицій 8469 - 8472:
8473
відеокарти
8473 30 20 00
звукові карти
8473 30 20 00
контролери, плати
8473 30 20 00
материнські плати
8473 30 20 00
оперативна пам'ять
8473 30 20 00
Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виготовлення виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначене:
8477
3D-принтер
8477 59 80 00
3D-ручки
8477 59 80 00
Група 85 "Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя"
Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
8504
джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
8504 40 30 00
джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
8504 40 90 00
Пилососи:
8508
пилососи
8508 11 00 00
роботи-пилососи
8508 11 00 00
пилососи
8508 19 00 00
Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545:
8516
бойлери (електричні)
8516 10 11 00
бойлери (електричні)
8516 10 80 00
каміни (електричні)
8516 29 91 00
плити кухонні (електричні)
8516 60 10 00
варильні поверхні (електричні)
8516 60 50 00
плити і духовки (електричні)
8516 60 50 00
варильні поверхні (електричні)
8516 60 70 00
духові шафи (електричні)
8516 60 80 00
духові шафи (електричні)
8516 60 90 00
плити кухонні (електричні)
8516 60 90 00
хлібопічки (електричні)
8516 60 90 00
мультиварки (електричні)
8516 79 70 00
мультипечі (електричні)
8516 79 70 00
плити і духовки (електричні)
8516 79 70 00
Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарної позиції 8443, 8525, 8527 або 8528:
8517
IP-телефони
8517 11 00 00
обладнання для конференц-зв'язку
8517 11 00 00
системні телефони
8517 11 00 00
телефони дротові і DECT
8517 11 00 00
радіостанції
8517 12 00 00
смартфони та мобільні телефони
8517 12 00 00
IP-телефони
8517 18 00 00
міні-АТС
8517 18 00 00
обладнання для конференц-зв'язку
8517 18 00 00
радіостанції
8517 18 00 00
системні телефони
8517 18 00 00
супутникові телефони
8517 18 00 00
телефони дротові і DECT
8517 18 00 00
GPS-трекери
8517 62 00 00
KVM-перемикачі
8517 62 00 00
Powerline-адаптери
8517 62 00 00
VoIP-шлюзи
8517 62 00 00
апарат "розумний компаньйон"
8517 62 00 00
бездротове обладнання
8517 62 00 00
комутатори
8517 62 00 00
маршрутизатор
8517 62 00 00
медіаконвертери
8517 62 00 00
мережеві аудіопрогравачі
8517 62 00 00
мережеві карти
8517 62 00 00
мережеві накопичувачі (NAS)
8517 62 00 00
міжмережеві екрани (Firewall)
8517 62 00 00
міні-АТС
8517 62 00 00
модеми 3G, CDMA
8517 62 00 00
обладнання для конференц-зв'язку
8517 62 00 00
радіостанції
8517 62 00 00
"розумний дім", контролери та комплекти
8517 62 00 00
"розумні годинники" (Smartwatch)
8517 62 00 00
смарт-годинник наручний комунікаційний Bluetooth-пристрій
8517 62 00 00
устаткування PoE
8517 62 00 00
домофони
8517 69 10 00
Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об'єднані чи не об'єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні комплекти:
8518
акустичні системи (колонки)
8518 21 00 90
док-станції
8518 21 00 90
мультимедійні колонки
8518 21 00 90
акустичні системи (колонки)
8518 22 00 90
док-станції
8518 22 00 90
домашні кінотеатри
8518 22 00 90
мультимедійні колонки
8518 22 00 90
звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура
8519
акустичні системи (колонки)
8519 81 45 00
диктофони
8519 81 51 00
акустичні системи (колонки)
8519 81 95 90
медіаплеєри
8519 81 95 90
Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього:
8521
IPTV-медіаплеєри
8521 90 00 00
TV-тюнери
8521 90 00 00
охоронні системи
8521 90 00 00
Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:
8525
камери відеоспостереження
8525 80 19 00
камери відеоспостереження
8525 80 30 00
квадрокоптери для відеозйомки
8525 80 30 00
фотоапарати
8525 80 30 00
відеокамери
8525 80 99 00
відеореєстратори
8525 80 99 00
екшн-камери
8525 80 99 00
Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
8526
GPS-навігатори
8526 91 20 90
Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником:
8527
акустичні системи (колонки)
8527 13 99 00
акустичні системи (колонки)
8527 19 00 00
авторесивери
8527 21 20 90
авторесивери
8527 21 59 00
домашні кінотеатри
8527 91 35 00
музичні центри, міні- та мікро-аудіосистеми
8527 91 35 00
Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення:
8528
монітори
8528 51 00 00
електронні книги
8528 59 10 00
інформаційні РК-монітори
8528 59 40 00
монітори
8528 59 40 00
цифрові фоторамки
8528 59 40 00
цифрові фоторамки
8528 59 80 00
проектори
8528 69 10 00
проектори
8528 69 99 00
AV-ресивери
8528 71 19 00
ресивери цифрового телебачення
8528 71 99 00
автотелевізори
8528 72 40 00
монітори
8528 72 40 00
телевізори
8528 72 40 00
монітори
8528 72 60 00
монітори
8528 72 80 00
Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
8529
конвертори супутникового телебачення
8529 10 80 90
Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
8531
комплекти сигналізацій
8531 20 20 90
Електронні інтегровані схеми:
8542
процесори
8542 31 90 00
Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
8543
металошукачі
8543 20 00 00
інфрачервоні сауни, солярії
8543 70 50 00
апарати фотоепіляційні
8543 70 90 00
детектори валют
8543 70 90 00
металошукачі
8543 70 90 00
Група 87 "Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання"
Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709):
8701
культиватори, мотоблоки
8701 10 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски:
8711
електровелосипеди
8711 90 10 00
гіроборди
8711 90 90 00
гіроскутери
8711 90 90 00
електросамокати
8711 90 90 00
електроскейти
8711 90 90 00
моноколеса
8711 90 90 00
ховерборди
8711 90 90 00
квадрокоптери
8802 20 00 00
Група 90 "Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя"
Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла:
9002
об'єктиви
9002 11 00 00
Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші:
9004
3D-окуляри
9004 90 10 00
окуляри віртуальної реальності
9004 90 10 00
шолом-маска 3D віртуальної реальності
9004 90 90 00
Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539:
9006
фотокамери миттєвого друку
9006 40 00 00
освітлювачі, накамерне світло
9006 61 00 00
фотоспалахи
9006 61 00 00
освітлювачі, накамерне світло
9006 69 00 00
фотоспалахи
9006 69 00 00
Пристрої на рідких кристалах, крім виробів, зазначених в інших товарних позиціях; лазери, крім лазерних діодів; інші прилади та інструменти оптичні, в іншому місці цієї групи не зазначені
9013
Апарати фотоепіляційні
9013
Апаратура для механотерапії; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей; апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії:
9019
електромасажери
9019 10 10 00
ароматерапія
9019 20 00 00
електроінгалятори (небулайзери)
9019 20 00 00
Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування переломів; штучні частини тіла; слухові та інші апарати, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду
9021
Слухові апарати, мовні пристрої для осіб, які втратили можливість користуватися своїми голосовими зв'язками, електронні засоби для сліпих
9021
Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
9025
метеостанції, термометри, гігрометри, барометри
9025 80 20 90
метеостанції, термометри, гігрометри, барометри
9025 80 40 90
Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:
9027
електронні нітратоміри
9027 80 11 00
електронні глюкометри
9027 80 17 00
Лічильники подачі або виробництва газові, рідин чи електроенергії, в тому числі калібрувальні:
9028
лічильники газу
9028 10 00 00
лічильники рідини
9028 20 00 00
лічильники електроенергії
9028 30 11 00
лічильники електроенергії
9028 30 19 00
Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
9029
GPS-трекери
9029 10 00 90
електронні крокоміри
9029 10 00 90
спортивні браслети
9029 10 00 90
фітнес-трекери
9029 10 00 90
Група 91 "Годинники всіх видів та їх частини"
Годинники всіх видів та їх частини
9101 - 9107
Смарт-годинники ("розумні годинники")
9102 29 00 00
Група 92 "Музичні інструменти; їх частини та приладдя"
Музичні інструменти
9207
Група 95 "Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя"
Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру (у масштабі) та аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; головоломки різні:
9503
роботи навчальні (Makeblock)
9503 00 39 00
іграшки на радіокеруванні
9503 00 75 00
квадрокоптери
9503 00 75 00
роботи, дрони
9503 00 75 00
квадрокоптери
9503 00 79 00
квадрокоптери
9503 00 95 00
роботи, дрони
9503 00 95 00
Консолі та обладнання для відеоігр, товари для розваг, настільні або кімнатні ігри, включаючи столи для гри у пінбол, більярд, спеціальні столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану:
9504
ігрові приставки
9504 30 10 00
геймпади, джойстики, керма
9504 50 00 00

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб-підприємців

Застосування реєстраторів розрахункових операцій

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. N 231

ПЕРЕЛІК
груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій
Найменування груп товарів
Код згідно з УКТЗЕД
Група 73 "Вироби з чорних металів"
Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів:
7321
духові шафи
7321 11 10 00
плити кухонні (крім настільних)
7321 11 10 00
барбекю (електричні)
7321 11 90 00
варильні поверхні
7321 11 90 00
грилі (електричні та газові)
7321 11 90 00
настільні плити і духовки
7321 11 90 00
Група 84 "Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини"
Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402:
8403
котли опалення та колонки
8403 10 90 20
Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
8413
насоси занурені
8413 70 21 00
насоси занурені
8413 70 29 00
циркуляційні насоси
8413 70 30 00
Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:
8414
кулери та системи охолодження (електричні)
8414 59 20 98
витяжки
8414 60 00 00
компресори
8414 80 51 00
компресори
8414 80 59 00
компресори
8414 80 75 00
припливно-вентиляційні установки
8414 80 80 00
Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:
8415
кондиціонери
8415 10 10 00
кондиціонери
8415 10 90 00
припливно-вентиляційні установки
8415 83 00 90
Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415:
8418
холодильники
8418 10 20 10
холодильники
8418 10 20 98
холодильники
8418 10 80 10
холодильники
8418 10 80 98
холодильники
8418 21 10 00
холодильники
8418 21 51 00
холодильники
8418 21 59 00
холодильники
8418 21 91 00
холодильники
8418 21 99 00
холодильники
8418 29 00 00
морозильні камери
8418 30 20 90
морозильні камери
8418 30 80 90
морозильні камери
8418 40 20 00
морозильні камери
8418 40 80 00
морозильні камери
8418 50 11 00
теплові насоси
8418 61 00 00
льодогенератори
8418 69 00 90
Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
8421
центрифуги
8421 12 00 00
зволожувачі, очищувачі повітря (електричні)
8421 39 20 00
Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв:
8422
посудомийні машини (електричні)
8422 11 00 00
вакуумні пакувальники (електричні)
8422 40 00 90
Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів:
8423
ваги підлогові (електричні)
8423 10 90 00
"розумні ваги" (Fitbit)
8423 10 90 00
Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне:
8430
снігоприбирачі (електричні)
8430 20 00 00
Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків:
8432
аератори (електричні)
8432 29 10 00
аератори (електричні)
8432 29 30 00
аератори (електричні)
8432 29 50 00
аератори (електричні)
8432 29 90 00
Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв:
8435
садові подрібнювачі (електричні)
8435 10 00 00
Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об'єднані або ні; частини та аксесуари до них:
8443
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 31 20 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 31 80 00
плотери
8443 32 10 00
принтери
8443 32 10 00
факс-апарати
8443 32 30 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 32 91 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 32 93 00
багатофункціональний пристрій (комбінація принтера, копіра, сканера)
8443 32 99 00
Машини трикотажні, в'язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини:
8447
в'язальні машини (електричні)
8447 11 00 00
в'язальні машини (електричні)
8447 12 00 00
в'язальні машини (електричні)
8447 20 80 00
в'язальні машини (електричні)
8447 90 00 00
Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм:
8450
пральні машини (електричні)
8450 11 11 00
пральні машини (електричні)
8450 11 19 00
пральні машини (електричні)
8450 11 90 00
пральні машини (електричні)
8450 12 00 00
пральні машини (електричні)
8450 19 00 00
Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначене для виробництва покриття підлог типу лінолеуму:
8451
сушильні машини (електричні)
8451 21 00 00
сушильні машини (електричні)
8451 29 00 00
ламінатори (електричні)
8451 30 10 00
Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин:
8452
оверлоки
8452 10 11 00
швейні машини
8452 10 11 00
оверлоки
8452 10 19 00
швейні машини
8452 10 19 00
оверлоки
8452 29 00 00
швейні машини
8452 29 00 00
Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:
8467
полірувальні машини (електричні)
8467 11 10 00
шліфувальні машини (електричні)
8467 11 10 00
відбійні молотки
8467 11 90 00
електростеплери, цвяхозабивачі (електричні)
8467 11 90 00
перфоратори
8467 11 90 00
шліфувальні машини
8467 11 90 00
відбійні молотки (електричні)
8467 19 00 00
електростеплери, цвяхозабивачі (електричні)
8467 19 00 00
шліфувальні машини (електричні)
8467 19 00 00
відбійні молотки (електричні)
8467 21 91 00
перфоратори
8467 21 91 00
перфоратори
8467 21 99 00
електропили
8467 22 10 00
електропили
8467 22 30 00
стрічкопильні верстати (електричні)
8467 22 30 00
електролобзики
8467 22 90 00
електроножиці
8467 29 20 00
електропили
8467 29 20 00
електростеплери, цвяхозабивачі (електричні)
8467 29 20 00
шліфувальні машини
8467 29 20 00
болгарки (кутові шліфмашини)
8467 29 51 00
шліфувальні машини
8467 29 53 00
заточувальні верстати
8467 29 59 00
шліфувальні машини
8467 29 59 00
електрорубанки
8467 29 70 00
кущорізи, висоторізи
8467 29 80 00
технічні фени
8467 29 85 00
фрезери та фрезерні верстати
8467 29 85 00
бензопили
8467 81 00 00
бензорізи
8467 89 00 00
віброплити, вібробулави
8467 89 00 00
відбійні молотки
8467 89 00 00
газонокосарки, сінокосарки
8467 89 00 00
мотокоси, тримери
8467 89 00 00
садові пилососи
8467 89 00 00
Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
8471
електронні книги
8471 30 00 00
ноутбуки
8471 30 00 00
планшети
8471 30 00 00
інтерактивні дошки та аксесуари до них
8471 41 00 00
настільні комп'ютери
8471 41 00 00
сервери
8471 41 00 00
настільні комп'ютери
8471 49 00 00
сервери
8471 49 00 00
геймпади, джойстики, керма
8471 60 70 00
сканери
8471 60 70 00
Blu-ray і DVD-плеєри
8471 70 30 00
CD-плеєри
8471 70 30 00
дисководи DVD, Blu-ray
8471 70 30 00
зовнішні дисководи DVD, Blu-ray
8471 70 30 00
жорсткі диски
8471 70 50 00
зовнішні жорсткі диски/кишені для дисків
8471 70 50 00
3D-сканер
8471 80 00 00
док-станції
8471 90 00 00
док-станції для iPhone
8471 90 00 00
Інше обладнання конторське (наприклад, гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олівців, машини для перфорації або машини для скріплення скобами):
8472
лічильники банкнот
8472 90 10 00
брошурувальники (біндери)
8472 90 70 00
знищувачі документів
8472 90 70 00
Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або переважно для машин товарних позицій 8469 - 8472:
8473
відеокарти
8473 30 20 00
звукові карти
8473 30 20 00
контролери, плати
8473 30 20 00
материнські плати
8473 30 20 00
оперативна пам'ять
8473 30 20 00
Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виготовлення виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначене:
8477
3D-принтер
8477 59 80 00
3D-ручки
8477 59 80 00
Група 85 "Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя"
Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі:
8504
джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
8504 40 30 00
джерела безперебійного живлення (ДБЖ)
8504 40 90 00
Пилососи:
8508
пилососи
8508 11 00 00
роботи-пилососи
8508 11 00 00
пилососи
8508 19 00 00
Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545:
8516
бойлери (електричні)
8516 10 11 00
бойлери (електричні)
8516 10 80 00
каміни (електричні)
8516 29 91 00
плити кухонні (електричні)
8516 60 10 00
варильні поверхні (електричні)
8516 60 50 00
плити і духовки (електричні)
8516 60 50 00
варильні поверхні (електричні)
8516 60 70 00
духові шафи (електричні)
8516 60 80 00
духові шафи (електричні)
8516 60 90 00
плити кухонні (електричні)
8516 60 90 00
хлібопічки (електричні)
8516 60 90 00
мультиварки (електричні)
8516 79 70 00
мультипечі (електричні)
8516 79 70 00
плити і духовки (електричні)
8516 79 70 00
Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарної позиції 8443, 8525, 8527 або 8528:
8517
IP-телефони
8517 11 00 00
обладнання для конференц-зв'язку
8517 11 00 00
системні телефони
8517 11 00 00
телефони дротові і DECT
8517 11 00 00
радіостанції
8517 12 00 00
смартфони та мобільні телефони
8517 12 00 00
IP-телефони
8517 18 00 00
міні-АТС
8517 18 00 00
обладнання для конференц-зв'язку
8517 18 00 00
радіостанції
8517 18 00 00
системні телефони
8517 18 00 00
супутникові телефони
8517 18 00 00
телефони дротові і DECT
8517 18 00 00
GPS-трекери
8517 62 00 00
KVM-перемикачі
8517 62 00 00
Powerline-адаптери
8517 62 00 00
VoIP-шлюзи
8517 62 00 00
апарат "розумний компаньйон"
8517 62 00 00
бездротове обладнання
8517 62 00 00
комутатори
8517 62 00 00
маршрутизатор
8517 62 00 00
медіаконвертери
8517 62 00 00
мережеві аудіопрогравачі
8517 62 00 00
мережеві карти
8517 62 00 00
мережеві накопичувачі (NAS)
8517 62 00 00
міжмережеві екрани (Firewall)
8517 62 00 00
міні-АТС
8517 62 00 00
модеми 3G, CDMA
8517 62 00 00
обладнання для конференц-зв'язку
8517 62 00 00
радіостанції
8517 62 00 00
"розумний дім", контролери та комплекти
8517 62 00 00
"розумні годинники" (Smartwatch)
8517 62 00 00
смарт-годинник наручний комунікаційний Bluetooth-пристрій
8517 62 00 00
устаткування PoE
8517 62 00 00
домофони
8517 69 10 00
Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні, об'єднані чи не об'єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні комплекти:
8518
акустичні системи (колонки)
8518 21 00 90
док-станції
8518 21 00 90
мультимедійні колонки
8518 21 00 90
акустичні системи (колонки)
8518 22 00 90
док-станції
8518 22 00 90
домашні кінотеатри
8518 22 00 90
мультимедійні колонки
8518 22 00 90
звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура
8519
акустичні системи (колонки)
8519 81 45 00
диктофони
8519 81 51 00
акустичні системи (колонки)
8519 81 95 90
медіаплеєри
8519 81 95 90
Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього:
8521
IPTV-медіаплеєри
8521 90 00 00
TV-тюнери
8521 90 00 00
охоронні системи
8521 90 00 00
Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери:
8525
камери відеоспостереження
8525 80 19 00
камери відеоспостереження
8525 80 30 00
квадрокоптери для відеозйомки
8525 80 30 00
фотоапарати
8525 80 30 00
відеокамери
8525 80 99 00
відеореєстратори
8525 80 99 00
екшн-камери
8525 80 99 00
Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування:
8526
GPS-навігатори
8526 91 20 90
Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником:
8527
акустичні системи (колонки)
8527 13 99 00
акустичні системи (колонки)
8527 19 00 00
авторесивери
8527 21 20 90
авторесивери
8527 21 59 00
домашні кінотеатри
8527 91 35 00
музичні центри, міні- та мікро-аудіосистеми
8527 91 35 00
Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення:
8528
монітори
8528 51 00 00
електронні книги
8528 59 10 00
інформаційні РК-монітори
8528 59 40 00
монітори
8528 59 40 00
цифрові фоторамки
8528 59 40 00
цифрові фоторамки
8528 59 80 00
проектори
8528 69 10 00
проектори
8528 69 99 00
AV-ресивери
8528 71 19 00
ресивери цифрового телебачення
8528 71 99 00
автотелевізори
8528 72 40 00
монітори
8528 72 40 00
телевізори
8528 72 40 00
монітори
8528 72 60 00
монітори
8528 72 80 00
Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528:
8529
конвертори супутникового телебачення
8529 10 80 90
Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530:
8531
комплекти сигналізацій
8531 20 20 90
Електронні інтегровані схеми:
8542
процесори
8542 31 90 00
Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені:
8543
металошукачі
8543 20 00 00
інфрачервоні сауни, солярії
8543 70 50 00
апарати фотоепіляційні
8543 70 90 00
детектори валют
8543 70 90 00
металошукачі
8543 70 90 00
Група 87 "Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання"
Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709):
8701
культиватори, мотоблоки
8701 10 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски:
8711
електровелосипеди
8711 90 10 00
гіроборди
8711 90 90 00
гіроскутери
8711 90 90 00
електросамокати
8711 90 90 00
електроскейти
8711 90 90 00
моноколеса
8711 90 90 00
ховерборди
8711 90 90 00
квадрокоптери
8802 20 00 00
Група 90 "Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя"
Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла:
9002
об'єктиви
9002 11 00 00
Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші:
9004
3D-окуляри
9004 90 10 00
окуляри віртуальної реальності
9004 90 10 00
шолом-маска 3D віртуальної реальності
9004 90 90 00
Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539:
9006
фотокамери миттєвого друку
9006 40 00 00
освітлювачі, накамерне світло
9006 61 00 00
фотоспалахи
9006 61 00 00
освітлювачі, накамерне світло
9006 69 00 00
фотоспалахи
9006 69 00 00
Пристрої на рідких кристалах, крім виробів, зазначених в інших товарних позиціях; лазери, крім лазерних діодів; інші прилади та інструменти оптичні, в іншому місці цієї групи не зазначені
9013
Апарати фотоепіляційні
9013
Апаратура для механотерапії; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей; апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії:
9019
електромасажери
9019 10 10 00
ароматерапія
9019 20 00 00
електроінгалятори (небулайзери)
9019 20 00 00
Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування переломів; штучні частини тіла; слухові та інші апарати, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду
9021
Слухові апарати, мовні пристрої для осіб, які втратили можливість користуватися своїми голосовими зв'язками, електронні засоби для сліпих
9021
Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:
9025
метеостанції, термометри, гігрометри, барометри
9025 80 20 90
метеостанції, термометри, гігрометри, барометри
9025 80 40 90
Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:
9027
електронні нітратоміри
9027 80 11 00
електронні глюкометри
9027 80 17 00
Лічильники подачі або виробництва газові, рідин чи електроенергії, в тому числі калібрувальні:
9028
лічильники газу
9028 10 00 00
лічильники рідини
9028 20 00 00
лічильники електроенергії
9028 30 11 00
лічильники електроенергії
9028 30 19 00
Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:
9029
GPS-трекери
9029 10 00 90
електронні крокоміри
9029 10 00 90
спортивні браслети
9029 10 00 90
фітнес-трекери
9029 10 00 90
Група 91 "Годинники всіх видів та їх частини"
Годинники всіх видів та їх частини
9101 - 9107
Смарт-годинники ("розумні годинники")
9102 29 00 00
Група 92 "Музичні інструменти; їх частини та приладдя"
Музичні інструменти
9207
Група 95 "Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя"
Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру (у масштабі) та аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; головоломки різні:
9503
роботи навчальні (Makeblock)
9503 00 39 00
іграшки на радіокеруванні
9503 00 75 00
квадрокоптери
9503 00 75 00
роботи, дрони
9503 00 75 00
квадрокоптери
9503 00 79 00
квадрокоптери
9503 00 95 00
роботи, дрони
9503 00 95 00
Консолі та обладнання для відеоігр, товари для розваг, настільні або кімнатні ігри, включаючи столи для гри у пінбол, більярд, спеціальні столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану:
9504
ігрові приставки
9504 30 10 00
геймпади, джойстики, керма
9504 50 00 00

У ВАС ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ?

ДАВАЙТЕ МИ ДОПОМОЖЕМО ВАМ!

Залиште заявку і наші юристи дадуть відповідь на всі ваші питання

ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ, ВИ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ

ТОВ «РеАл Консалтинг»

Ми команда професійних бізнес - юристів і бухгалтерів з досвідом супроводу юридичних компаній та суб'єктів підприємницької діяльності

Контакти

+380 (67) 811 88 66

вул. Васильківська, 34, оф. 233, Київ, 03022

Ми в соцмережах

© ТОВ «РеАл Консалтинг» 2007